Tốc độ tải trang nhanh

Website đó phải có tốc độ tải trang nhanh. Theo thống kê chung, người dùng rất thiếu kiên nhẫn khi quá 3s mà vẫn chưa thấy có thành phần...

Trình bày thông tin đầy đủ

bài viết trình bày thông tin đầy đủ