Website đó phải có tốc độ tải trang nhanh. Theo thống kê chung, người dùng rất thiếu kiên nhẫn khi quá 3s mà vẫn chưa thấy có thành phần nào trong trang web xuất hiện.

Bài viết khác